ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТИ!

  • Важна информация за учениците.
  • Училищна документация.
  • Услуги, предоставяни от училището и заявления.
  • Обществен съвет.
  • Обучение и здраве.
VET сертификат

15 / 09 / 2017

ЕРАЗЪМ +

Твоят час

УЧА, ЗА ДА РАБОТЯ

РАБОТЯ, ЗА ДА УЧА

РЕАЛИЗИРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

ПО ПРОГРАМИ:

„УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“

И „ЕРАЗЪМ +“.

15 / 09 / 2017

ТВОЯТ ЧАС

Твоят час

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

01 / 10 / 2017

ХАРТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

VET сертификат

Харта за професионално образование и обучение е издадена от Център за развитие на човешките ресурси, България на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” – Исперих за периода 2018-2020 г.

Сертификатът признава оперативния капацитет на ПГ по СС да развива висококачествени проекти по мобилност и подпомага усилията за постигане на по-висока интернационализация в професионалното образование чрез програмата Еразъм+. Хартата признава високото качество на предишните проекти за мобилност, дългосрочния ангажимент за непрекъснато подобряване на мобилностите и стратегическия подход на ПГ по СС към включване на международните мобилности в своите дейности.