БЮДЖЕТ НА ПГСС

 • Начало.
 • Важна информация за учениците.
 • Самооценяване.
 • Училищна документация.
 • Услуги, предоставяни от училището и заявления.
 • Настоящи и минали проекти на училището.
 • Профил на купувача.
 • Стопанска дейност.
 • Обществен съвет.
 • Обучение и здраве.
 • Бюджет
VET сертификат