ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!

УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

 • Начало.
 • Важна информация за учениците.
 • Самооценяване.
 • Училищна документация.
 • Услуги, предоставяни от училището и заявления.
 • Настоящи и минали проекти на училището.
 • Профил на купувача.
 • Стопанска дейност.
 • Обществен съвет.
 • Обучение и здраве.
 • Бюджет
 • Лични данни
Не си сам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 / 02 / 2021

ТРЕНАЖОР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ

19 / 02 / 2021

СЪСТЕЗАНИЕ "МЛАД ФЕРМЕР"

07 / 07 / 2021

Стартираха дейности по нов проект в ПГ по СС "Хан Аспарух"

15 / 11 / 2023

ЕРАЗЪМ +

15 / 01 / 2023

Проект по НП "Ученически практики" - 2

Стартираха дейности по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в ПГСС "Хан Аспарух". По дейност 1 бяха доставени 35 лаптопа и 46 таблета за ученици. Предстои да получим и 15 лаптопа за учители. В продължение на две години работа по проекта ще бъдат обучени 40 учители, 30 ученици, медиатор и 16 родители за справяне с обучение в електронна среда от разстояние, когато се наложи.

От 15.12.2022 г. в ПГСС „Хан Аспарух“ – гр. Исперих стартира

работата по проект по НП "Ученически практики-2". Изпълне- нието на проекта подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда.

 

 

С интересни събития се изпълниха последните два дни в

ПГСС "Хан Аспарух". Вчера се проведе състезанието за майсторс-

ко управление на трактор от училищния кръг на националнотo състезание "Млад фермер". Журито ще се произнесе в понедел- ник, кой ще бъде представителят на училището в регионалния кръг. Тази сутрин започнахме с извънреден час на класа, в който почетохме паметта на Апостола на свободата - Васил Левски.

 

 

Симулатор за трактори, самоходни машини и инвентар от

всички световни марки, закупен по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение" е втората и много ценна за обучение но-вост в училището. С негова помощ могат да се симулират всички операции в модерното земеделие! От тази учебна година в училището се приемат и ученици в паралелки дуално обучение, т.е обучение чрез работа и вече започнахме да берем първите плодове от това нововъведение.

 

/към цялата статия.../

 

 

Проект

ПРОЕКТ 2022-1-BG01-KA210-VET-000082022

“ENTERpreneurs in EUROPE“

„Предприемачи в Европа“ е наименованието на най-новия проект по КА2, сектор „Професионално образование и обучение“, за който ПГСС “Хан Аспарух“ спечели финансиране. Проектът, който е на стойност 30 000 евро ще продължи една година – от 01/11/2022 до 01/11/2023 г.

Брошура -->

Мобилности -->

Резултати -->

Прием 2024-2025 г.
Прием 2024-2025 г.
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Тренажор