ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!

УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА

  • Начало.
  • Актуални обяви и съобщения.
  • Седмично разпиасние.
  • Училищна документация.
  • Услуги, предоставяни от училището и заявления.
  • Настоящи и минали проекти на училището.
  • Профил на купувача.
  • Бюджет
ЕРАЗЪМ+
VET сертификат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 / 11 / 2018

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕН ЕВРОПРОЕКТ

01 / 10 / 2017

ХАРТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

10 / 04 / 2017

Прием на ПГ по СС "Хан Аспарух" за учебната 2017-2018 година

21~22 / 12 / 2015

Коледният дух в ПГ по СС "Хан Аспарух"

19 / 11 / 2015

„Хановете” от ПГ по СС”Хан Аспарух”, гр. Исперих - предприемачи

На П Г по СС "Хан Аспарух", гр. Исперих бе присъдена от

ЦРЧР "ХАРТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ"...

 

 

 

 

 

/към цялата статия.../

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

В ИСПЕРИХ ПРИКЛЮЧВА УСПЕШНО ЕВРОПРОЕКТ...

 

 

 

 

 

/към цялата статия.../

На 19.11.2015 г. 25 ученици при ПГ по СС

„Хан Аспарух”, гр.Исперих от 10 и 11клас, спе-циалност “Земеделско стопанство”, професия “Икономист” и специалност “Механизация на селското стопанство”, професия “Техник на селскостопанска техника” се включиха в Ино-вационен лагер през Световната седмица по предприемачество под ръководството на инж. Милена Стоянова - учител по икономика в гимназията...

 

 

/към цялата статия.../

На 21 и 22 декември 2015 г. ученици от 11 клас,

специалност "Земеделско стопанство" - професия "Икономист" под ръководството на...

 

 

 

 

 

 

 

 

/към цялата статия.../

 

 

VET сертификат
VET сертификат